Anton Vernooij

welkom
cv
publicaties
contact

deelartikelen | Gregoriusblad | Werkmap voor liturgie | Winek-info | Andere tijdschriften | Overige publicaties

Boeken

 • Kerkgebouw, muziek en akoestiek. Drie artikelen over kerkmuziek en ruimte.
  Utrecht 2009 (brochure)
 • Een honderdjarige in ons midden.
  Werkhoven 2008 (ISBN 90 79488 27 8)
 • 'O taal waarin wij God verstaan'. De sound van de hedendaagse liturgie.
  Tilburg 2005 (ISBN 90 72725 84 0)
 • Van Satans Fluytencast tot vox angelica. Handboek voor de kerkorganist (Eindredactie)
  Kampen 2003 (ISBN 90 304 1056 6)
 • Liturgy and Muse. The eucharistic prayer (Eindredactie)
  Leuven 2002 (ISBN 90 429 1175 1)
 • Toontaal - De verhouding tussen woord en toon in heden en verleden (Eindredactie)
  Kampen 2002 (ISBN 30 304 1041 8)
 • 'In schoonheid biddende' - De geschiedenis van het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek
  Utrecht-Kampen 2002 (ISBN 90 304 1032 9)
 • Liturgie en muzische taal (Eindredactie)
  Kampen 2000 (ISBN 90 304 1005 1)
 • Muziek als liturgisch teken
  Baarn 1998 (ISBN 90 304 0954 1)
 • De lof Gods geef ik stem (Voorzitter samenstellingscommissie en medeschrijver)
  Baarn 1993 (ISBN 90 304 0676 3)
 • Het Rooms-Katholieke devotielied in Nederland vanaf 1800
  Utrecht 1990 (ISBN 90 6495)
 • De muzikale vormgeving van de eucharistieviering
  Hilversum 1986 (G&S 2461 021)
 • Lo sviluppo della Fuga nelle Fantasie di Jan Pieterszoon Sweelinck
  Roma 1972 (Dissertatie, 19 oktober 1972)
  Nederlandstalige samenvatting in Gregoriusblad 97 (1973) 20-26, 80-84, 125-131, 166-171, 232-235

boeken | Gregoriusblad | Werkmap voor liturgie | Winek-info | Andere tijdschriften | Overige publicaties

Deelartikelen

 • Vakmanschap en amateurisme in de rooms-katholieke vocale muziek
  in H.Adema & M.Hoondert (eds.), Zingen voor het leven.
  Heeswijk 2008, 62-67
 • 'Adieu, adieu wy scheyden'. Het lied van Kevelaar en Lourdes vanaf de zeventiende eeuw
  in C.Caspers & P.Post (eds.), Wonderlijke ontmoetingen. Lourdes als moderne bedevaartplaats.
  Heeswijk 2008, 103-126
 • De uitstraling van het Abdijboek naar de parochieliturgie
  in L.van Tongeren (ed.),Godlof! Kloosterliturgie in beweging.
  Kampen 2007, 279-298.
 • Het lied van de Heilige Familie. Een speciaal genre van het r.k. devotielied
  in Jaarboek voor liturgieonderzoek deel 22.
  Groningen/Tilburg 2006, 271-299
 • Het belang van muziek in de liturgie. 'De gemeente is hoofdcelebrant'
  in J.Luycks (ed.), Koorzang in de Sint-Janskathedraal.
  's-Hertogenbosch 2005, 8-13
 • Repertoria in maten en soorten
  in Jaarboek voor liturgieonderzoek deel 21
  Groningen/Tilburg 2005, 259-276
 • 'Gij die het sprakeloze bidden hoort' - Over de kwaliteiten van liturgische zang zonder woorden
  in Jaarboek voor liturgieonderzoek deel 20
  Groningen/Tilburg 2004, 235-251
 • De taal van gebed. Naar een nonverbale liturgie?
  in G. Peelen e.a., Vechten & Vieren
  Zoetermeer 2003, 123-135
 • Music as locus theologicus
  in B. Roebben, L. van der Tuin (eds.), Practical theology and the interpretation of crossing boudaries
  Münster 2003, 187-195
 • Woord-toonverhouding in de Nederlandstalige liturgische muziek. Een historisch perspectief
  in A. Vernooij (ed.), Toontaal - De verhouding tussen woord en toon in heden en verleden
  Kampen 2002, 147-175
 • Music and liturgy in movement - Church music in the Netherlands from 1865 to 2000
  in A. Vernooij (ed.), Liturgy and Muse. The eucharistic prayer
  Leuven 2002, 115-157
 • La musique comme liturgie
  in J. Lamberts (ed.), 'Ars celebrandi' - The art to celebrate the liturgy - L'Art de célébrer la liturgie
  Leuven 2002, 179-195
 • Muziek en liturgie
  in M. Barnard en N. Schuman (ed.), Nieuwe wegen in de liturgie
  Zoetermeer 2002, 95-112
 • Bach en de muziek
  in T. Akerboom e.a., Bach en de theologie
  Nijmegen 2001, 40-64
 • Hervormingen in de katholieke kerkmuziek
  in L.P. Grijp, Een muziekgeschiedenis der Nederlanden
  Amsterdam 2001, 488-492
 • Musiceren en luisteren
  in M. Barnard & P. Post, Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de liturgie
  Zoetermeer 2001, 145-154
 • Muziek in dienstverband
  in D. de Zeeuw en R. Kouwijzer, Liturgie, stelt het iets voor?
  Delft 2000, 49-60
 • Het woord is toon geworden
  in I Major en K. Sonnberger (ed.), Kerken in de abdij
  Baarn 1999, 63-78
 • De taal van een smekeling. Over het lied 'Een smekeling, zo kom ik tot Uw troon'
  in Jaarboek voor liturgieonderzoek deel 15
  Groningen/Tilburg 1999, 235-267
 • De taal van de ziel
  in Jaarboek voor liturgieonderzoek deel 14
  Groningen/Tilburg 1998, 219-237
 • De ware taal van het lied in liturgie en devotie
  (Volkskundig Bulletin P.J.Meertensinstituut 21,2)
  Amsterdam 1995, 232-244 (inleiding studiedag)
 • 'Dan danst de kreupele als een hert....'
  (Liturgie in perspectief 2)
  Heeswijk-Dinther 1994, 57-76
 • Muziek en gemeente-opbouw
  in E. Henau en F. Jespers (ed.), Liturgie en kerkopbouw
  Baarn 1993, 190-199
 • Melodieën, genres en vormen
  in S. Groot (ed.), De lof Gods geef ik stem
  Baarn 1993, 193-225
 • Meerstemmige Nederlandse liturgische koorzang
  in S. Groot (ed.), De lof Gods geef ik stem
  Baarn 1993, 185-190
 • Het Nederlandstalig eenstemmig gezang
  in S. Groot (ed.), De lof Gods geef ik stem
  Baarn 1993, 89-118

boeken | deelartikelen | Werkmap voor liturgie | Winek-info | Andere tijdschriften | Overige publicaties

Artikelen in Gregoriusblad

 • In Memoriam Louis Toebosch
  in 133 (2009) no.3, 23
 • Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland. Uitwerking van drie iconen
  in 133 (2009) 16-17
 • Een vlechter van melodie├źn. De componist Maurice Pirenne
  in 133 (2009) no.1, 10-13
 • Kerkruimte als muzikale bouwmeester. Over kerkmuziek, akoestiek en ruimte (2)
  in 132 (2008) no.4, 6-9. (3) in 133 (2009) no.1, 20-24
 • 'Ut Queant Laxis resonare Fibris ..' Over kerkmuziek, akoestiek en ruimte (1)
  in 132 (2008) no.3, 6-11
 • Wouter Paap 1908-1981. Schrijver, spreker en componist
  in 132 (2008) no.2, 12-14
 • Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland
  in 132 (2008) no.1, 15-18
 • De Nederlandse Liederenbank: een 'profane DONEK?
  in 131 (2007) no.4, 22-23
 • Buxtehude driehonderd jaar geleden gestorven
  in 131 (2007) no.2, 28-30
 • Muziek en gemeenschap
  in 131 (2007) no.1, 6-9
 • Bij de vijftigste sterfdag van Jaap Vranken
  in 130 (2006) no.4, 12-14
 • Het middenkoor: tussenspel of nieuw hoofdstuk?
  in 130 (2006) no.3, 24-26 en no.4, 26-27
 • Muziek in Dienstboek II
  in 130 (2006) no.2, 26-27
 • Perosi, Tegengif voor zangheldendom
  in 130 (2006) 22-25
 • Criteria voor liturgische muziek: een klein literatuuroverzicht
  in 129 (2005) no.1,11-15
 • Tussentijds
  in 129 (2005) 231-238
 • Het Gregoriushaus gesloten
  in 129 (2005) 115-118
 • Nella casa del padre
  in 129 (2005) 75-77
 • Criteria voor liturgische muziek: een klein literatuuroverzicht
  in 129 (2005) 11-15
 • Minnaar van het schone in woord en klank
  in 128 (2004) 195-199
 • Erhard Quack 1904-1984
  in 128 (2004) 160-165
 • Liturgische muziek en beleving
  in 128 (2004) 3-16
 • Met dank aan Gregorius, Brahms en Oosterhuis. In gesprek met Bernard Huijbers
  in 127 (2003) 195 - 225
 • In memoriam Louis Kuypers
  in 127 (2003) 115-116
 • Het oratorium als religieus-muzikaal genre
  in 127 (2003) 84-93
 • Bernhard Huijbers 1922-2003
  in 127 (2003) 67-68
 • Bidden is één keer zingen
  in 127 (2003) 31-38
 • De nestklank van de oude kerk
  in 126 (2002) 191-196
 • In memoriam dr. B. Kahmann
  in 126 (2002) 179-181
 • Emilio de Cavalieri 1550-1602
  in 126 (2002) 84-87
 • Een geloofsbelijdenis van Bernard Bartelink
  in 126 (2002) 26-27
 • Liturgiam authenticam
  in 125 (2002) 260-265
 • Zingen is liturgie. Ad Blijlevens hoofdredacteur 1989-2001
  in 125 (2001) 238-242
 • Laus Deo II: passé indéfini
  in 125 (2000) 28-37
 • Criteria voor muzikale kwaliteit
  in 125 (2001) 13-20
 • Muziek en liturgie tussen twee concilies. Kerkmuziek in Nederland van 1865 en 1970
  in 124 (2000) 212-221
 • Albert de Klerk: einde van de school van Andriessen
  in 124 (2000) 155-160
 • Het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek 75 jaar
  in 124 (2000) 112-113
 • Het 'Requiem pro Elisabeth' van Bernard Bartelink
  in 124 (2000) 45-49
 • Kerkmuziek in cultureel perspectief
  in 124 (2000) 4-17
 • De cantor: een beroep met een verleden
  in 123 (1999) 75-87
 • U zoekt mijn hart 3
  in 122 (1998) 175-178
 • 'Hun geluid ging over de hele wereld'
  in 122 (1998) 98-111 en 149-155
 • Geen kruitdamp boven Gods grazige weiden
  in 122 (1998) decembernummer
 • Hun geluid ging over de hele wereld
  in 122 (1998) 98-105 en 149-155
 • Het project 'Scheppende Geest'
  in 121 (1997) 214-220
 • Een Amsterdamse componist van de overgang
  in 121 (1997) 101-106
 • Heeft de mis een muzikaal hoogtepunt?
  in 122 (1998) 25-32
 • De eeuwig zoete bekoring: over ratio en emotio in de kerkmuziek
  in 120 (1996) 199-211
 • De tweede editie van Gezangen voor Liturgie
  in 120 (1996) 4-8
 • De familie Vranken en het muziekleven in Nederland
  in 119 (1995) speciale editie 10-21 (inleiding)
 • Wat bezielt Willem Vogel?
  in 119 (1995) 143-146
 • Een bijna vergeten generatie Amsterdamse componisten
  in 118 (1994) 219-226
 • Het gezongen getijdengebed in Nederland buiten de kloosters
  in 118 (1994) 141-147
  Vervolg in 119 (1995) 70-76
 • Want waarom hij wel en wij niet? Over Palestrina (overl. 1594)
  in 118 (1994) 4-15
 • De lof Gods geef ik stem
  in 117 (1993) 133-138 (inleiding bij de presentatie)
 • Maatschappij en liturgie
  in 117 (1993) 7-14
 • O Kevelaer! O heyligh landt
  in 116 (1992) 227-234 Vervolg in 117 (1993) 37-41
 • Liturgie en Vrouwe Musica
  in 116 (1992) 94-104
 • Herman Strategier, kerkmusicus
  in 115 (1991) 213-221
 • Een nieuw Oud-Katholiek gezangboek
  in 114 (1990) 291-301
  Ook enigszins bewerkt verschenen in Tijdschrift voor Liturgie 78 (1994) 276-288
 • Het gezongen Ordinarium en de vernieuwing van de liturgie
  in 114 (1990) 7-16
 • Bij een lijst met kerkmuzikale werken van Herman Strategier
  in 113 (1989) 291-298
 • Honderd jaar Paleographie Musicale
  in 113 (1989) 131-138
 • Het Latijnse devotielied
  in 113 (1989) 67-79
 • Nieuwe methodieken in het gregoriaans
  in 112 (1988) 139-144
 • De ontwikkeling van de Nederlandstalige muziek
  in 112 (1988) 79-87
 • Nieuwe muziek in de liturgie
  in 111 (1987) 225-237
 • Bernard Huijbers 65 jaar
  in 111 (1987) 99-103
 • Zij zongen voor liturgie
  in 108 (1984) 86-101
 • En zij zongen een nieuw lied
  in 107 (1983) 186-195
 • Dit huis vol mensen
  in 105 (1981) 19-26
 • Gezangen voor liturgie
  in 104 (1980) 90-99 (inleiding studiedag 1980)
 • Het gregoriaans als liturgische muziek
  in 104 (1980) 3-12
 • Beeld en gelijkenis
  in 103 (1979) 31-42
 • Stand en ontwikkeling van nieuwe kerkmuzikale projecten
  in 102 (1978) 213-215 (inleiding studiedag 1978)
 • De taak van de kerkmusicus
  in 102 (1978) 134-137
 • Zingt Jubilate
  in 101 (1977) 54-63
 • Taak en thematiek van wetenschappen rond de liturgie
  in 101 (1977) 17-22
 • Het Universa-Laus-congres 1974 in Straatsburg
  in 98 (1974) 168-173
 • Bij de vraag naar een balans van de kerkmuziek
  in 98 (1974) 57-62 (inleiding studiedag 1974)
 • Perosi honderd jaar geleden geboren
  in 96 (1972) 119-122
 • Muziek komt uit de hemel
  in 95 (1971) 214-215
 • Kerkmuziek in de Italiaanse parochiekerk
  in 95 (1971) 51-53
 • De restauratie van het gregoriaans
  in 93 (1969) 243-247
boeken | deelartikelen | Gregoriusblad | Winek-info | Andere tijdschriften | Overige publicaties

Artikelen in Werkmap voor liturgie

 • Het gezongen Ordinarium: slechts wisselgeld naar de koren?
  in 23 (1989) 223-232
 • Het eigen gezicht van Bernard Huijbers' liturgische muziek
  in 22 (1988) 271-284
 • Zangbundels sinds Vaticanum II
  in 18 (1984) 50-62
 • Kerkmuziek en uitvaartliturgie
  in 12 (1978) 28-45
  Ook verschenen in Op dood en leven, Hilversum 1990, 128-145
boeken | deelartikelen | Gregoriusblad | Werkmap voor liturgie | Andere tijdschriften | Overige publicaties

Artikelen in winek-info

 • Over oecumene in de hemel
  in 6 (1982) 123-129
 • Goed lenen is een hele kunst
  in 6 (1982) 99-104
 • Gezongen Voorbede
  in 5 (1981) 104-110
 • Joseph Gelineau: Musicus, liturgist en pastoraaltheoloog
  in 3 (1979) 130-135
 • Horen...zien...zingen: een pas op de plaat
  in 3 (1979) 94-100
boeken | deelartikelen | Gregoriusblad | Werkmap voor liturgie | Winek-info | Overige publicaties

Gepubliceerd in andere tijdschriften

 • Wie waren de Tres Pueri?
  in Continuo 23 (2008) no.4, 26-28
 • Wie was Floris van der Putt?
  in Continuo 23 (2008) no.3, 26-28
 • Wie was Jan Vermulst?
  in Continuo 23 (2008) no.2, 26-28
 • Wie was Bernard Huijbers?
  in Continuo23 (2008) no.1, 26-28
 • Over het Abdijboek als de 'mater et magistra' van liturgisch zingen
  in De Kovel 1 (2008) 66-67 (citaten)
 • Herinneringen aan een kerkmuzikale vriend
  in Dabarbericht 2008 no.1, 15
 • Joseph Gelineau, vader van de muzikale volkstaalliturgie
  in Muziek & Liturgie 77 (2008) no.9, 32-35
 • Zingt Jubilate en de vernieuwing van de lofzang
  in Vlaanderen in Collationes 37 (2007) 91-102
 • Over emotie, Mozart en een bassthond
  in Eredienstvaardig 22 (2006) 15-18
 • Letter from Holland.
  In Music and Liturgy 2006, vol.32 no.4, 11-12
 • Het orgel is van kerk en liturgie - Nieuwe kansen en uitdagingen
  in Het Orgel 101 (2005) 19-25
 • Evangeliumslieder in den Niederlanden
  in Gottesdienst 12 (2004) Herder, Freiburg
 • De Gregoriusvereniging en 'de bevordering van de gewijde en liturgische muziek volgens den geest der kerk en met de stiptste inachtneming der kerkelijke wetten', 1878-2003
  in Trajecta 12 (2003) [= juni 2004] 228-253
 • Bernard Maria Huijbers (1922-2003) - In memoriam
  in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 19 (2003) 15-30
 • Religie en muzikaal ritme
  in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 18 (2002) 123-138
 • Gebed muzikaal ingebed
  in Eredienstvaardig 18 (2002) 155-159
 • Dominante tendensen in de hedendaagse kerkmuziek
  in Herademing 9 (2001) no.4, 13-18
 • De gedachten van J.J. Graaf. Het cecilianisme en zijn lokale acceptatie
  in Trajecta 3 (2000) 284-309
 • Zoals de ouden zongen... rond 1870. Over de aard, muzikaliteit en inhoud van het devotionele lied
  in Inzet 29 (2000) 115-120
 • Willem Vogel, een eredienstvaardig componist
  in Eredienstvaardig 16 (2000) 99-101
 • '..zal opwekken tot luide dank- en jubelkreten'. De priestercantate in Nederland van 1860-1960
  in Jaarboek voor Liturgie-Onderzoek 16 (2000) 235-258
 • Gregoriaans rond 2000
  in Tijdschrift voor Gregoriaans 24 (1999) 2-11
 • Sic veniet, alleluia!
  in Inko - Fraters van Utrecht 21 (1998) 15-18
 • Woord en toon in het gregoriaans
  in Tijdschrift voor muziektheorie 3 (1998) 178-185
 • Begeleiding van het gregoriaans
  in Het Orgel 92 (1996) 5/10-14
 • Het geestelijk lied in Nederland
  in De Heraut 127 (1996) 206-211
 • De eerste schreden op het muzikale pad der semiologie
  in Tijdschrift voor Gregoriaans 19 (1994) 108-115
 • Magnificat
  in Het Orgel 89 (1993) 339-340
 • Een kerkmuzikaal handboek - ook goed voor theologen
  in Malo-Universiteitsblad K.T.U. 2 (1993) 10-18
 • Hun liederen vloeiend en klaar
  in Tijdschrift voor Liturgie 75 (1991) 343-352
 • Vindplaatsen van Nederlandse katholieke kerkmuziek
  in CLC-KLC Bulletin (1988) 7-9
 • Eucharistievieringen met Latijnse gezangen
  in Gegeven(s) voor U 3 (1978-1979) 355-370
 • Richting der studie wat betreft de katholieke kerkmuziek
  in Mededelingen van het Instituut voor Liturgiewetenschap 11 (1977) 27-29
 • Zij hadden hun schaapjes geteld
  in De Bazuin 1974, 20 december
 • Het lied in de liturgie
  in Rond de tafel 1973, mei-aflevering
boeken | deelartikelen | Gregoriusblad | Werkmap voor liturgie | Winek-info | Andere tijdschriften

Overige publicaties

 • Rooms-katholieke kerkmuziek
  in M. Breij (ed.), Vocale kerkmuziek. Koormuziek in historisch en liturgisch kader.
  Utrecht 1997, 164-170
 • Jacob Duijves
  Heemskerk 1997
 • Alberto Turco (Vertaling A. Vernooij)
  Het gregoriaans-Tonen en Modi
  Utrecht 1993 (ISBN 90 8014 111 9)
 • Alberto Turco (Vertaling A. Vernooij)
  Het gregoriaans-basiscursus
  Utrecht 1993 (ISBN 90 8014 112 7)
 • De Rooms-katholieke traditie in de negentiende en twinstigste eeuw
  in J. De Bruijn & W. Heijting (ed.) Psalmzingen in de Nederlanden
  Kampen 1991, 35-51
 • Orlando di Lasso
  Catalogus van de tentoonstelling in de Projectweek 1991 (9-14 december 1991)
  Uitgave Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • 10 Jaar Nederlands Instituut voor Kerkmuziek
  Catalogus van een expositie te Utrecht (december 1989)
  Uitgave Nederlands Instituut voor Kerkmuziek
 • Tot Stichtinghe en een gheestelijcke Vermakinghe
  Catalogus van een liedboeken-expositie te Maastricht (23-31 augustus 1985) Uitgave Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging

N.B. Niet opgenomen werden de vele besprekingen/analyses van boeken, tijdschriften, liederen, partituren en geluidsdragers, vooral gepubliceerd in
Gregoriusblad, jaargangen 93 (1969) - 133 (2009)
Winek-Info, jaargangen 1 (1977) - 6 (1982)
Continuo, jaargangen 1 (1986) - 9 (1995)


boeken | deelartikelen | Gregoriusblad | Werkmap voor liturgie | Winek-info | Andere tijdschriften | Overige publicaties

welkom | cv | publicaties | contact |