Anton Vernooij

welkom
cv
publicaties
contact
 • 1940, 18 november
  Anthonius Cornelis Vernooij geboren te Cothen (Utrecht)
 • 1953-1959
  Gymnasiale studies aan Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie Apeldoorn
  In 1959 afgeloten met diploma Gymnasium-A
  Van 1956 tot 1959 organist
 • 1959-1965
  Studies Filosofie en Theologie aan Groot-Seminaries te Huis ter Heide en Driebergen- Rijsenburg
  Gedurende deze studies organist.
  Van 1963 tot 1965 tevens dirigent van het meerstemmig koor
 • 1965, 18 juli
  priester van het Aartsbisdom Utrecht gewijd
 • 1965-1969
  Studie aan Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma (Italië)
  1968, 25 juni: Licenza in Composizione Sacra
  1968, 25 juni: Magistero in Canto Gregoriano
 • 1968, 1 oktober
  Onderwijsdiploma Piano Conservatorio S. Cecilia, Roma (Italië)
 • 1968-1997
  Docent Algemene Theoretische Vakken, Gregoriaans en Hymnologie aan het Nederlands Instituut voor (Katholieke) Kerkmuziek te Utrecht, tegenwoordig Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • 1970, 7 september
  Einddiploma Piano Conservatorio Luisa d'Annunzio, Pescara (Italië)
 • 1971-1983
  Voorzitter Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging afdeling Aartsbisdom Utrecht
 • 1971-
  Lid redactie Gregoriusblad
 • 1972, 19 oktober
  Summa cum laude gepromoveerd aan Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma (Italië) op het proefschrift Lo sviluppo della Fuga nelle Fantasie di Jan Pieterszoon Sweelinck
 • 1975-1982
  Voorzitter Cantatoriumcommissie Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
 • 1975-1985
  Cursussen kerkmuziek aan Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam
 • 1977-
  Lid commissie Wisselende Gezangen Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
 • 1983-1990
  Pastor-deservitor Paulusparochie Utrecht
 • 1984
  Voorzitter samenstellingscommissie liedbundel Gezangen voor Liturgie I
 • 1996
  Voorzitter samenstellingscommissie liebundel Gezangen voor Liturgie II
 • 1997-2005
  Bijzonder Hoogleraar Liturgische Muziek vanwege de Nederlandse St.Gregoriusvereniging aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg
 • 14 oktober 2005
  Afscheidscollege Tilburg

  Heden

 • Schrijft artikelen in vakbladen
 • Houdt lezingen over liturgische muziek
 • Adviseert kerkmuzikale instanties, o.a. de redactie van Liedboek (PKN)
 • Werkt aan een publicatie over het 18e-eeuwse R.K. Kerklied
 • Lid redactie Gregoriusblad

welkom | cv | publicaties | contact |