Anton Vernooij

welkom
cv
publicaties
contact

Deze pagina bestaat sinds 5 april 1998
Laatste update: 19 december 2009
Mailt u s.v.p. uw reacties.Prof. -em. dr. A.C. Vernooij werd geboren op 18 november 1940. Hij is priester van het Aartsbisdom Utrecht.

Hij haalde in 1970 aan het Conservatorio Luisa d´Annunzio in Pescara (Italië) het einddiploma Piano. In 1975 promoveerde hij aan het Pontificio Istituto di Musica Sacra in Rome tot dr. Musicae Sacrae op het proefschrift Lo sviluppo della Fuga nelle Fantasie di Jan Pieterszoon Sweelinck.
Van 1969 tot 1997 was hij docent gregoriaans en algemene muziek-theoretische vakken aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Op 1 januari 1998 werd hij benoemd als Bijzonder Hoogleraar Liturgische Muziek aan de Theologische Faculteit van Universiteit Tilburg. Deze leerstoel is een initiatief van de Nederlandse St.-Gregoriusvereniging. Het onderwerp van zijn inaugurale rede d.d 9 oktober 1998 luidde Muziek als liturgisch teken. De titel van zijn afscheidsrede op 1 november 2005 was "O taal waarin wij God verstaan" - De sound van de hedendaagse liturgie.